Rimljani značenje

Rimljani su bili stanovnici starog Rima, grada koji je postao centar jednog od najvećih i najuticajnijih carstava u istoriji - Rimskog carstva. Rimska civilizacija je nastala na Apeninskom poluostrvu i imala je ključni uticaj na politički, pravni, vojni, ekonomski, kulturni i umetnički razvoj zapadne civilizacije. Rimljani su poznati po mnogim dostignućima, uključujući razvijenu pravnu sistematiku koja je poslužila kao temelj za mnoge moderne pravne sisteme, naprednu inženjersku veštinu koja je omogućila izgradnju složenih puteva, akvadukata, mostova i monumentalnih građevina kao što su Koloseum i Panteon. Rimska kultura i religija su takođe imali veliki uticaj; Rimljani su preuzeli mnoge elemente od Etruraca i Grka. Rimska mitologija i bogovi su imali značajno mesto, slični grčkim bogovima, ali sa latinskim imenima. Šireći svoje teritorije, Rimljani su se sukobljavali i mešali sa mnogim drugim narodima, što je dovelo do kulturne razmene i asimilacije raznih običaja i religija. Period rimske dominacije može se podeliti na nekoliko ključnih faza: 1. **Kraljevski period** (oko 753. p.n.e. do 509. p.n.e.) - kada je Rim bio pod vlašću kraljeva. 2. **Republika** (oko 509. p.n.e. do 27. p.n.e.) - period u kojem su Rimljani uspostavili republikanski sistem vlasti sa Senatom i narodnim skupštinama. 3. **Rimsko carstvo** (oko 27. p.n.e. do 476. n.e.) - kada je rimsku državu predvodio car, a teritorije su se znatno proširile, obuhvatajući skoro ceo poznati svet tog vremena. Rimljani su, preko svojih osvajanja, trgovine i kolonizacije, proširili latinski jezik, koji je postao osnova za mnoge moderne romanske jezike poput italijanskog, francuskog, španskog, portugalskog i rumunskog. Iako je zapadni deo Rimskog carstva pao 476. n.e., istočni deo, poznat kao Vizantijsko carstvo, nastavio je da postoji i održava rimsko nasleđe do pada Konstantinopolja 1453. godine. Rimljani i njihova civilizacija ostavili su trajni uticaj na svet, što je vidljivo kroz zakone, jezik, infrastrukturu i kulturu brojnih društava širom sveta.

Komentari