Rostralno značenje

Rostralno je termin koji se često koristi u anatomijskom opisivanju položaja određenih struktura u odnosu na druge strukture u telu, posebno u neuroanatomiji (nauka o strukturi nervnog sistema). Rostralno znači "prema kljunu" kada se gleda kod životinja ili "prema licu" kod ljudi. U kontekstu ljudskog tela, termin rostralno koristi se za označavanje položaja bliže licu ili prednjem delu glave. Na primer, pri opisivanju položaja struktura u mozgu, rostralno bi označavalo da je nešto bliže prednjem delu mozga. Ovaj termin se koristi kao suprotnost terminu kaudalno - koji se odnosi na poziciju bliže repu ili donjem delu tela. Znači, ako se kaže da je nešto rostralno u odnosu na nešto drugo, to znači da je bliže licu. Važno je napomenuti da izrazi rostralno i kaudalno preuzimaju različita značenja u zavisnosti od toga da li se koriste za opisivanje položaja unutar mozga ili kičmenog stuba. Na primer, unutar mozga, rostralno se odnosi na stvari koje su bliže prednjem delu mozga, dok se unutar kičmenog stuba rostralno odnosi na stvari koje su bliže gornjem (ili glavnom) kraju.

Komentari