Rutenijum značenje

Rutenijum je hemijski element sa simbolom Ru i atomskim brojem 44. Pripada grupi platine, što znači da ima slična svojstva kao platina, roudijum i ostali metali iste grupe. Rutenijum je čvrsti metal srebrne boje. On je veoma tvrd i ima visoku tačku topljenja, što znači da se može koristiti u proizvodnji komponenti koje su izložene visokim temperaturama. Ovaj element se retko nalazi u prirodi u slobodnom obliku, već se uglavnom javlja u obliku rutenijum-minerala i rutenijumovog oksida. Rutenijum se koristi u raznim industrijama. Na primer, zbog svoje otpornosti na koroziju, koristi se za premaze i zaštitu hemijskih reaktora. Takođe se koristi za proizvodnju elektroda u električnim ćelijama, kao katalizator u gorivnim ćelijama i hemijskim procesima, kao i za izradu sijalica sa volframovim nitima. Osim toga, rutenijum se koristi u elektronici, kao i u proizvodnji nakita i satova, zbog svoje visoke otpornosti na oštećenja i dugotrajnosti. Takođe se koristi i u medicini, posebno u radioterapiji, jer ima sposobnost da se koristi za lečenje tumora. Ukratko, rutenijum je vredan i veoma koristan metal sa raznim primenama u različitim industrijama.

Komentari