S značenje

"S" je slovo latiničnog alfabeta. U zavisnosti od konteksta, "S" može imati različita značenja. Može označavati jedan od kompas pravaca - "south" na engleskom jeziku, što znači "jug" na srpskom jeziku. U matematici, "S" se često koristi kao oznaka za skup. U hemiji, "S" je oznaka za hemijski element sumpor. U fizici, "S" može predstavljati simbol za entropiju. U automobilizmu, "S" može označavati sportsku verziju modela automobila. Na kraju, "S" može takođe biti inicijal ili skraćenica za ime, prezime, naziv mesta, firme, itd. Bez specifičnog konteksta, teško je dati preciznije značenje slova "S".

Komentari