Sarisa značenje

Sarisa je naziv za vrstu dugačkog koplja koje je korišćeno u antičkoj grčkoj i makedonskoj falangi. Ovo oružje je postalo veoma poznato i karakteristično za vojnu taktiku koju je razvila makedonska vojska pod vođstvom Filipa II i Aleksandra Velikog. Dužina sarise varirala je od 4 do 6 metara, mada su neke mogle biti i duže. Bila je izrađena od drveta sa metalnim vrhom i contratežom na kraju. Glavna prednost sarise je bila njena dužina koja je omogućavala vojnicima da dosegnu neprijatelja pre nego što bi neprijatelj mogao da dođe do njih. Ova taktička prednost je bila ključna za uspeh makedonske falange, koja je stvarala nesalomivi zid kopalja koji je bio teško probiti. Vojnici koji su koristili sarise bili su poznati kao sarisopori ili falangisti, i njihova obuka je bila rigorozna, da bi mogli efikasno manevrisati sa ovim teškim i dugačkim oružjem. Sarisa je bila temelj moderne vojne taktike u to vreme i značajno je uticala na vojna osvajanja Aleksandra Velikog. Iako je sarisa na kraju postepeno zamenjena drugim vrstama kopalja i oružja tokom kasnijih perioda, njeno mesto u vojnoj istoriji ostaje veoma značajno.

Komentari