Sebar značenje

Reč "sebar" potiče iz srpskog jezika, a koristi se da opiše seljaka ili kmeta u feudalnom društvu. U srednjovekovnoj Srbiji i drugim delovima Balkana, sebar nije imao vlasništvo nad zemljom koju je obrađivao. Umesto toga, morao je da radi na zemlji kojoj je vlasnik bio vlastel, obično u zamenu za zaštitu i pravo na korišćenje dela prinosa za sopstvene potrebe. Sebri su bili u obavezi da daju deo svog prinosa vlastelinu, kao i da izvršavaju određene fizičke radove, voditi računa o stoci vlastelina ili učestvovati u vojnim pohodima po potrebi. Njihov status je bio niži u društvenoj hijerarhiji, a slobode ograničene, iako su ipak imali određeni nivo zaštite i prava zagarantovanih od strane vlastelina. U ekonomskom sistemu tog vremena, sebraštvo je predstavljalo osnovu agrarne proizvodnje i celokupnog društvvenog poretka, jer je poljoprivreda bila dominantna delatnost. Sebri su radili teške poslove, ali su time omogućavali opstanak i prosperitet viših društvenih slojeva. Dakle, pojam "sebar" u osnovi označava seljaka koji je, u okviru feudalnog sistema, bio vezan za zemlju i vlaselina kojem je morao da doprinosi radom i poljoprivrednim prinosima.

Komentari