Semiramidini značenje

Semiramidini ili tačnije Semiramidini viseći vrtovi su jedan od sedam svetskih čuda antičkog sveta. Prema legendi, ove monumentalne viseće bašte nalazile su se u starom gradu Vavilonu, koji se nalazio na teritoriji današnjeg Iraka. Priča o Semiramidinim visećim vrtovima povezana je sa kraljem Nabukodonosorom II (oko 605–562 p.n.e.), koji je navodno izgradio ove vrtove za svoju ženu Amitis, kako bi je podsetio na zelene planine i doline njene domovine Medije (današnji Iran). Vrtovi su navodno sadržali terase postavljene jedna iznad druge, ispunjene različitim vrstama biljaka, drvećem i cvećem, koje su visile na zidovima dajući iluziju visećih vrtova. Savremeni istoričari opisuju ovu strukturu kao složen inžinjerski poduhvat, s obzirom na to da je voda morala biti pumpana do viših terasa korišćenjem sistema sličnog drevnim principima arhimedovog vijka. Međutim, istoričari se i dalje spore oko toga da li su Semiramidini viseći vrtovi zaista postojali. Dosadašnji arheološki dokazi nisu pronašli čvrstu potvrdu o njihovom postojanju u Vavilonu, zbog čega neki naučnici smatraju da je reč o mitskom ili simboličnom opisu, koji je kasnije ušao u zapadne zapise kroz grčke i rimske izvore. Bez obzira na to da li su zaista postojali ili ne, Semiramidini viseći vrtovi ostali su simbol impresivnog drevnog inženjerstva i lenja luksuza, i često se pojavljuju u brojnim pričama i umetničkim prikazima kroz istoriju.

Komentari