Sikomora značenje

Sikomora je ime koje se koristi za nekoliko vrsta drveća, ali najčešće se odnosi na vrstu Ficus sycomorus, poznatiju kao smokvin sikoamor ili egipatski sikoamor. Ovo drvo je autohtono na Bliskom Istoku i u Africi i igralo je značajnu ulogu u kulturama tih oblasti. Ova vrsta sikomora je vrsta smokve koja proizvodi jestivu voćku sličnu smokvi. Ne sme se mešati sa sikiomorom (Acer pseudoplatanus), koja je potpuno drugačija vrsta drveća, ali se često naziva sikoamorom u Severnoj Americi. Sikoamore su poznate po svom izdržljivom, snažnom drvetu koje se često koristi u izradi nameštaja. Takođe su lako prepoznatljive po svojoj svetloj kori, koja se ljušti u velikim tablama, ostavljajući prugaste tragove smeđe, zelene i bele boje. Drveće može narasti i do 20 m u visinu. Sikoamora je takođe imala religiozni i kulturni značaj. U hrišćanstvu, sikoamor je drvo na koje se carinik Zakej popeo da bi bolje video Isusa kako prolazi kroz Jerihon. U drevnom Egiptu, drvo sikoamora smatralo se svetim i verovalo se da je blisko povezano sa boginjom života i smrti, Hatšepsutom.

Komentari