Skenirati značenje

Skeniranje je proces digitalizacije fizičkog dokumenta ili objekta. To znači pretvaranje nečega sa fizičkog stanja (na primer, papir) u digitalni format koji računar može da čita i obradi. Kada skenirate nešto, koriste se uređaji poput skenera ili višefunkcionalnog štampača koji ima integrisanu skeniranje funkciju. Ovaj uređaj koristi svetlosnu tehnologiju da "čita" sliku ili tekst sa fizičkog dokumenta i pretvara ga u digitalni format, najčešće u obliku PDF ili JPEG datoteke. Ova digitalizovana verzija dokumenta ili slike može se zatim sačuvati, preneti, poslati e-poštom, uređivati, štampana ili kretirati kopija, što pruža mnogo veću fleksibilnost i mogućnostima nego kod rad sa fizičkim dokumentima. Skeniranje se često koristi u poslovnom okruženju za digitalizaciju fizičkih dokumenata radi lakšeg arhiviranja i deljenja, ali i kod kuće za skeniranje fotografija ili važnih dokumenata.

Komentari