Somacija značenje

Somacija je termin koji potiče od grčke reči "soma", što znači telo. U biologiji i medicini, somacija se odnosi na većinu tipova ćelija organizma koje nisu reproduktivne ćelije. Ove ćelije se nazivaju somatske ćelije, a one odražavaju karakteristike i atribute organizma, kao što su oblik, veličina, lokacija i specifična funkcija. Somatske ćelije su vitalne za rast, razvoj i generalno održavanje tela organizma. U psihologiji, somacija može biti jedna od manifestacija somatoformnog poremećaja, gde osoba ima telesne simptome koji su uglavnom posledica mentalnih ili emocionalnih problema. U okviru spa i wellness industrije, somacija je specijalizovana terapija koja koristi dodir da bi se oslobodili napetosti i stresa koji su se nakupili u telu, poboljšala cirkulacija i podstaklo opšte fizičko i mentalno blagostanje. Dakle, somacija može značiti različite stvari u zavisnosti od konteksta, ali je najčešće povezana sa telom ili telesnim funkcijama.

Komentari