Stroncijum značenje

Stroncijum je hemijski element koji se nalazi u periodnom sistemu elemenata pod simbolom Sr i atomskim brojem 38. Ime je dobio po škotskom selu Strontij, gde su prvi put otkrivene njegove rudske rezerve. Fizički, stroncijum je mek metal srebrno-beličaste boje. On je reaktivan element i s obzirom na to se uglavnom nalazi u obliku jedinjenja, a ne kao slobodan element u prirodi. Glavne rudske rezerve stroncijuma se nalaze u baritnom rudu, mineralu koji se koristi u proizvodnji stroncijum-karbonske (stroncijumove) kiseline. Stroncijum se koristi u različitim industrijskim i tehničkim aplikacijama. Na primer, legure stroncijuma se koriste u proizvodnji vatrogasnih pirotehničkih sredstava, kao što su signalne rakete i upaljači. Stroncijum-karbonska kiselina takođe se koristi kao aditiv za pravljenje vatrogasnih sredstava, jer daje crvenu boju plamenu. Takođe, stroncijum je koristan i u medicini. Stroncijum-radioizotop, stroncijum-89, koristi se u terapiji raka kostiju jer ima sposobnost da se koncentriše u koštanom tkivu. Stroncijum-90, koji se dobija kao nusproizvod nuklearnih reakcija, ima dug poluživot i koristi se u merenju radioaktivnosti u životnoj sredini. Iako je stroncijum koristan u mnogim aplikacijama, treba biti oprezan s njim jer može biti otrovan za živa bića ako se unese u većim količinama. Preduzimaju se mere opreza kako bi se smanjila mogućnost izloženosti stroncijumu i kontrolisala njegova upotreba u industriji i medicini.

Komentari