Strukturacija značenje

Strukturacija je proces organizovanja i uređenja nečega u određenu strukturu ili oblik. To može uključiti postavljanje pravila, određivanje redosleda, pripremanje plana ili izgradnju okvira. Na primer, u kontekstu organizacionog upravljanja, strukturacija može podrazumevati razvijanje hijerarhije unutar kompanije, definišući različite uloge, odgovornosti i odnose među članovima tima. Isto tako, u kontekstu istraživanja ili pisanja, strukturacija može podrazumevati stvaranje iscrpnog plana za skupljanje informacija, organizovanje ideja ili izradu izveštaja ili članka. Opštim pojamom, strukturacija se odnosi na svaki proces koji donosi red, sistem ili smisao u nešto što je ranije bilo nesređeno ili neodređeno.

Komentari