Stvarno značenje

Izraz "Stvarno?" koristi se u srpskom jeziku kao pitanje koje izražava iznenađenje, nevericu, ili sumnju u vezi sa nekom informacijom ili situacijom koja je upravo predstavljena. To može biti reakcija na nešto neočekivano, neverovatno ili teško za poverovati. Na primer, ako ti neko kaže da je osvojio nagradu na takmičenju koje je bilo vrlo konkurentno, mogao bi odgovoriti sa "Stvarno?" da bi pokazao da si iznenađen i želiš da potvrdiš tačnost te informacije. U širem kontekstu, ovaj izraz omogućava sagovorniku da precizira ili dodatno objasni nešto što je rekao. Takođe, daje priliku onome koji pita da izrazi svoje osećanje sumnje ili iznenađenja na pristojan i neformalan način.

Komentari