Suština značenje

Reč "suština" dolazi od latinske reči "essentia" i odnosi se na osnovnu, najvažniju prirodu ili karakteristiku nečega. Suština predstavlja ono što neki predmet, pojam ili entitet čini time što jeste i bez čega ne bi bio isti. Drugim rečima, suština je skup bitnih svojstava koja određuju identitet nečega. Na primer, suština jednog stola mogla bi se opisati kao njegova osnovna funkcija – da služi kao površina na koju možeš da postaviš predmete. Materijal od kog je napravljen, boja ili oblik mogu se menjati, ali njegova suštinska funkcija kao stola ostaje ista. U filozofiji, pojam suštine često se koristi u raspravama da bi se razlikovala suština nečega od njegove egzistencije (postojanja) i od njegovih slučajnih karakteristika. U kontekstu ljudskih bića, na primer, može se raspravljati o tome šta je to što čini suštinu čoveka – da li su to racionalnost, društvenost, kreativnost ili neka druga osobina. Suština se može odnositi i na širu sliku ili osnovni smisao nečega, kao što je "suština problema" ili "suština priče." U tim slučajevima, ona predočava najvažniji aspekt, ključnu poentu ili centralnu ideju nečeg složenog.

Komentari