Svemir značenje

Svemir je sve što postoji, uključujući sve materijale, svetlost, energiju, prostor i vreme. To je beskrajno prostranstvo koje se neprestano širi, čija veličina ljudski um može teško da pojmi. Uključuje sve planete, zvezde, galaksije, crne rupe i sve ostale oblike svemirskih objekata. Svemir je toliko velik da ne možemo da vidimo njegove granice, ako uopšte postoje. Dosad smo uspeli da vidimo samo mali deo Svemira, zahvaljujući teleskopima i svemirskim letelicama. Proučavanje Svemira je deo astronomije, nauke koja proučava sve što postoji van naše planete. Smatra se da je Svemir nastao pre otprilike 13,8 milijardi godina, u događaju poznatom kao Veliki prasak. Pre toga, ništa od materijala i energije koje danas čine Svemir nije postojalo. Takođe, smatra se da je Svemir u konstantnom kretanju i širenju, a kako se dalje širi, predmeti u svemiru postaju sve dalji jedan od drugog. Ove informacije su naučnici utvrdili posmatrajući svetlost koja dolazi od dalekih galaksija. Kroz proučavanje daljine, sastava, kretanja i drugih karakteristika svemirskih objekata, naučnici nastoje da razumiju poreklo i razvoj svemira, kao i njegove potencijalne budućnosti.

Komentari