Svesne provenijencij značenje

"Svesne provenijencije" je termin koji se ne koristi često u svakodnevnom govoru i može se činiti malo komplikovano na prvi pogled. Termin "provenijencija" se često koristi u umetnosti, arheologiji, paleontologiji, itd., da označi poreklo ili tačan izvor nekog artefakta, fosila ili umetničkog dela. Dakle, provenijencija se odnosi na poreklo ili poreklačnost nečega. Međutim, kada termin "svesna provenijencija" posmatramo kao celinu, može nositi konotaciju da je neko svestan svog porekla, odakle dolazi ili kakvo je poreklo njegovih stavova, ideja, mišljenja, itd. Može se takođe odnositi na svest o poreklu i kontekstu informacija. U nekim kontekstima, može značiti da se svesno oslanjamo na određene izvore informacija, ideja, materijala i slično. Međutim, bez konkretnijeg konteksta teško je precizno definisati ovaj pojam, jer "svesna provenijencija" ne predstavlja standardni termin u srpskom jeziku.

Komentari