Svrsishodna značenje

Svrsishodna je reč koja dolazi od reči "svrha". Nešto je svrsishodno ako je korisno, praktično, funkcionalno, efikasno i ako služi određenoj svrsi ili cilju. Reč svrsishodna često se koristi da opiše nešto što je dizajnirano ili organizovano na način koji omogućava ostvarenje određenih ciljeva ili rezultata na najbolji mogući način. Na primer, svrsishodan plan je plan koji je efikasno osmišljen da se postignu željeni rezultati. Ili, svrsishodan dizajn proizvoda znači da je proizvod dizajniran sa konkretnom namerom da ispunjava određene potrebe ili funkcije korisniku.

Komentari