Tangirajuća aktivnos značenje

"Tangirajuća aktivnost" se obično koristi kao izraz u poslovnom svetu i ima mnogo veze sa multi taskingom, odnosno sa situacijom kada se neko bavi više stvari odjednom. Konkretno, tangirajuća aktivnost se odnosi na posao, zadatak ili projekat koji je donekle povezan sa primarnom aktivnošću ili zadatkom, ali nije njegov direktan deo. Dakle, ona "dodiruje" ili se "preklapa" sa osnovnom aktivnošću, ali nije njen sastavni deo. Na primer, ako je neko zadužen za marketing kampanju za novi proizvod, osmišljavanje strategije oglašavanja bi bio primarni zadatak. Ako u međuvremenu ista osoba radi i na izradi prezentacije o tržišnim trendovima za buduće projekte firme, to bi moglo biti smatrano tangirajućom aktivnošću. Iako je i dalje relevantno za njegov posao, to nije direktan deo njegovog glavnog zadatka - lansiranje marketing kampanje.

Komentari