Tendenciozno je značenje

Izraz "tendenciozno" dolazi od latinske reči "tendentia" što znači težnja. Kada se kaže da je nešto tendenciozno, obično se misli na iznošenje ili tumačenje informacija na način koji nije neutralan, već je pristrasan ili je namera da se utiče na mišljenje, stavove ili postupke drugih ljudi u skladu sa određenom težnjom ili ciljem. Tendencioznost u komunikaciji često se koristi za manipulaciju javnim mišljenjem i može se manifestovati na različite načine: kroz selektivan izbor informacija, preuveličavanje ili minimalizovanje nekih aspekata, iskrivljavanje činjenica ili oslanjanje na emotivne argumente umesto na logičke ili činjenične. Na primer, kada novinar izveštava o političkom skupu i fokusira se samo na negativne reakcije učesnika, a zanemaruje sve pozitivne komentare, to se može smatrati tendencioznim izveštajem. Takav pristup može biti usmeren na stvaranje negativnog mišljenja o organizatorima skupa.

Komentari