Tezauracija značenje

Tezauracija je ekonomski termin koji se odnosi na proces akumulacije kapitala ili bogatstva sa namerom da se sačuva ili se koristi u budućnosti. Reč "tezauracija" potiče od latinske reči "thesaurus" koja znači "skriveno blago". Ova strategija može uključivati različite metode, uključujući kupovinu vrednih predmeta poput zlata ili umetničkih dela, ili investiranje u nekretnine ili finansijska ulaganja. Ova taktika je često viđena tokom perioda ekonomske nestabilnosti, kada ljudi traže sigurne načine da sačuvaju svoje bogatstvo. Takođe, ovaj termin može se odnositi na korporativnu strategiju gde kompanije nagomilavaju gotovinu umesto da je reinvestiraju u biznis. To mogu da rade iz različitih razloga, uključujući pripremu za buduće troškove, zaštita u slučajevima finansijske nestabilnosti, ili da bi kupili druge kompanije. Ipak, tezauracija se često smatra neefikasnom upotrebom sredstava, jer umesto da se investira u proizvodnju ili druge potencijalno profitabilne projekte, kapital ostaje neaktivno.

Komentari