Tragom logike značenje

Izraz "tragom logike" koristi se kada želimo da objasnimo proces razmišljanja ili zaključivanja koji se vodi na osnovu logičkih principa. Konkretno, ako nešto sledimo "tragom logike", to znači da koristimo logičko zaključivanje kako bismo shvatili kako nešto funkcioniše ili zašto se nešto dogodilo. Na primer, ako kažemo "tragom logike, ako je napolju hladno i ne nosim kaput, verovatno ću se smrznuti", koristimo osnove logičkog razmišljanja da dedukujemo mogući ishod naše situacije. Dakle, "tragom logike" je metod razmišljanja koji polazi od činjenica ili pretpostavki, a zatim koristi princip logike da bi se došlo do određenog zaključka.

Komentari