Trgovinske marže značenje

Trgovinska margina je razlika između cene po kojoj prodavac nabavlja proizvode i cene po kojoj te proizvode prodaje krajnjim kupcima. Uglavnom se izražava kao postotak od prodajne cene. Ova margina omogućava prodavcima da pokriju svoje troškove poslovanja, kao što su iznajmljivanje prodajnog prostora, plaćanje zaposlenima, održavanje inventara, plaćanje poreza, kao i eventualne marketinške aktivnosti. Takođe, ova margina obezbeđuje profit prodavcu. Visina trgovinskih marži može se značajno razlikovati, u zavisnosti od mnogih faktora: vrste proizvoda, sektora poslovanja, konkurencije na tržištu, politike cena proizvođača, itd. Radi se o ključnom elementu u formiranju cena i postizanju konkurentnosti na tržištu.

Komentari