Trud značenje

"Trud" je reč koja ima nekoliko značenja, u zavisnosti od konteksta u kojem se koristi. 1. **Fizički i mentalni napor**: U ovom kontekstu, trud označava napor koji osoba ulaže kako bi postigla neki cilj ili izvršila neku aktivnost. To može uključivati fizički rad, kao što je kopanje ili nošenje teških tereta, kao i mentalni rad, poput učenja, rešavanja kompleksnih problema ili koncentracije na neki zadatak. 2. **Uloženi napor ili angažovanje**: Trud se takođe može odnositi na sistematski i kontinuirani napor usmeren ka postizanju određenog rezultata. Na primer, možete reći: "Uložio sam mnogo truda da završim ovaj projekat" ili "Njene ocene su rezultat njenog velikog truda i posvećenosti". 3. **Trudnoća**: U medicinskom odnosno ginekološkom kontekstu, "trud" često znači stanje trudnoće. Na primer, kada se kaže da je žena "u drugom stanju" ili "trudna", podrazumeva se da je ona u periodu trudnoće. **Sinonimi i srodni pojmovi**: - Napor - Posvećenost - Zalaganje - Rad - Angažman **Izrazi sa reči 'trud'**: - "Uloženi trud se isplati" – znači da su rezultati dobri zahvaljujući naporu koji je uložen. - "Bez truda nema uspeha" – ukazuje na to da su napor i angažovanost ključni za postizanje uspeha. - "Trudna žena" – opisuje ženu koja je u stanju trudnoće. Dakle, reč "trud" može imati različita značenja, ali uvek nosi konotaciju napora, rada ili specifičnog stanja, u zavisnosti od konteksta.

Komentari