Tuce značenje

"Tuce" je reč koja se koristi u srpskom jeziku kao mera za brojanje 12 komada nečega. Poreklo ove reči može se pratiti do latinskog izraza "duodecim," što znači "dvanaest." U mnogim zemljama, uključujući Srbiju, određeni proizvodi i predmeti često se pakuju ili prodaju u količinama od po 12 komada, pa je ova mera postala standardna u nekim sektorima, kao što su prehrambena industrija (na primer, desetak jaja), zanatstvo, trgovina i druge oblasti svakodnevnog života. Oblik "tuce" je najčešće korišćen u govoru kada se aludira na običaj ili tradicionalnu meru dvanaestice. Na primer, kada kupujete "tucet" jaja, kupujete ih dvanaest.

Komentari