Tvrdoglav značenje

Tvrdoglav znači osoba koja pokazuje čvrstinu i nepokolebljivost u svojim stavovima i postupcima, često do tačke kada odbija da promeni svoje mišljenje ili ponašanje, bez obzira na uverljive argumente ili razloge koji bi mogli sugerisati drugačiji pravac delovanja. Takva osoba je odlučna i postojana, ali ponekad se može smatrati i zatvorenom za nove ideje ili savete. Tvrdoglavost može biti pozitivna osobina kada znači istrajnost i upornost u ostvarivanju ciljeva, ali može postati problematična ako dovodi do konflikata ili prepreka u komunikaciji i saradnji sa drugima. Na primer, ako neko odbija da prizna da je napravio grešku ili ustraje u pogrešnom pravcu uprkos savetima i činjenicama koje pokazuju suprotno, može se reći da je ta osoba tvrdoglava.

Komentari