Ublaživ značenje

Reč "ublaživ" odnosi se na nešto što može biti ublaženo, smanjeno ili olakšano. U širem smislu, kada kažemo da je nešto ublaživo, mislimo na to da se intenzitet tog nečega može smanjiti ili da se mogu preduzeti mere da se ta stvar učini podnošljivijom ili manje štetnom. Na primer, bol može biti ublaživ, što znači da postoje načini ili sredstva (kao što su lekovi, terapije ili tehnike opuštanja) kojima se bol može smanjiti. Slično tome, konflikt može biti ublaživ, što znači da postoje strategije ili metode za rešavanje konflikata koje mogu umanjiti tenzije i pronaći rešenja prihvatljiva za sve strane. Dakle, kada koristimo reč "ublaživ", naglašavamo mogućnost smanjenja negativnog uticaja nečega kroz različite intervencije ili pristupe.

Komentari