Ù korelaciji značenje

Korelacija je statistički pojam koji se odnosi na merenje i analizu međusobnog odnosa između dve ili više varijabli. Kada kažemo da su dve ili više varijabli u korelaciji, mislimo na to da postoji određeni obrazac prema kojem se njihove vrednosti istovremeno menjaju. Korelacija može biti pozitivna, negativna ili nulta (bez korelacije). 1. **Pozitivna korelacija:** Kada se vrednost jedne varijable povećava, istovremeno se povećava i vrednost druge varijable. Na primer, rast visine i težine kod ljudi često je u pozitivnoj korelaciji - kako osoba raste u visinu, tendencija je da raste i u težini. 2. **Negativna korelacija:** Kada se vrednost jedne varijable povećava, vrednost druge varijable se smanjuje. Na primer, više vremena provedenog u učenju može biti u negativnoj korelaciji sa brojem grešaka na testu - što više učenik uči, manja je verovatnoća da će praviti greške. 3. **Nulta korelacija:** Kada ne postoji značajna veza između promena vrednosti dve ili više varijabli, tj. vrednosti jedne varijable ne daju nikakvu informaciju o vrednostima druge varijable. Na primer, dužina kose i nivo inteligencije verovatno nemaju značajnu međusobnu korelaciju. Mera korelacije numerički se izražava koeficijentom korelacije koji se kreće između -1 i 1. Koeficijent od 1 označava savršenu pozitivnu korelaciju, -1 savršenu negativnu korelaciju, a 0 znači da nema korelacije. Veoma je važno napomenuti da korelacija ne podrazumeva kauzalnost. To znači da, samo zato što dve varijable pokazuju povezanost, ne mora da znači da jedna uzrokuje promene u drugoj. Dublja analiza je potrebna kako bi se razumela priroda odnosa između varijabli.

Komentari