Unamizam značenje

Unamizam je književni pokret koji je razvio francuski pisac i kritičar Žil Roman (Jules Romains) početkom 20. veka. Ovaj pokret naglašava kolektivnu svest i zajedničko iskustvo grupe ljudi, nasuprot individualizmu koji je bio karakterističan za prethodne književne pokrete poput romantizma i simbolizma. Termin "unamizam" dolazi od latinske reči "unus" što znači "jedan" i "anima" što znači "duša". Stoga, unamizam teži da istražuje načine na koje se pojedinci stapaju u kolektivnu dušu ili zajednički duh jedne zajednice, grada ili naroda. Ovaj kolektivni duh postaje glavni subjekt unamističke literature. Unamistički autori često koriste tehniku tzv. "kolektivnog protagoniste", gde je lik zapravo grupa ljudi ili cela zajednica, a ne pojedinac. Tako u delima unamističke književnosti često nalazimo opise gradova, masa ljudi, kolektivnih emocija i iskustava, umesto individualnih sudbina. Žil Roman je svoju filozofiju unamizma zaštitio i promovisao kroz književne radove i eseje, a njegova najpoznatija dela kao što je roman "Ljudi dobre volje" ("Les Hommes de bonne volonté") reflektuju ovu tematsku orientaciju. Unamizam je bio deo šireg pokreta moderne književnosti u Francuskoj i imao je uticaj na razvoj socijalne i političke misli tog vremena. U fokusu su mu bili društveni problemi, napetosti između pojedinaca i zajednice i načini na koje kolektivna svest utiče na ponašanje i osećanja ljudi.

Komentari