Unificiran značenje

Unificiran dolazi od latinske reči "unificare" koja znači ujediniti, spojiti. Kada kažemo da je nešto unificirano, to znači da je postalo jedinstveno, objedinjeno, spojeno u celinu. Proces unifikacije, odnosno unificiranja, obično podrazumeva povezivanje različitih delova, ideja, sistema ili entiteta u jedinstven, koherentan skup. Na primer, možemo govoriti o unificiranju različitih standarda u industriji da se stvori zajednički, unificirani standard koji će koristiti svi. Ili, unificiranje različitih zemalja ili regija u jednu političku jedinicu (npr. unifikacija Italije u 19. veku kada su se različiti gradovi-države spojili u jednu zemlju). Takođe, unifikacija može značiti i standardizaciju nečega - na primer, unificirani sistem merenja je onaj gde se svuda koriste iste jedinice za merenje.

Komentari