Uplašenost značenje

Uplašenost je osećaj straha ili teskobe koji se javlja kao reakcija na neku stvarnu ili percipiranu pretnju ili opasnost. Ovaj osećaj može biti fiziološki, psihološki ili kombinacija oba. Prateći simptomi mogu uključivati ubrzan rad srca, znojenje, drhtanje, osećaj nelagodnosti u stomaku, suvoću usta, a ponekad i osećaj da je sve oko nas nestvarno. Uplašenost može biti trenutna i kratkotrajna, na primer kada se suočimo sa nečim neočekivanim ili šokantnim. S druge strane, može trajati duže kad smo u situaciji koja je izazovna ili nesigurna, kao što su zdravstveni problemi, opasne situacije ili stresni životni događaji. Strah kao emocija ima i svoju evolucijsku funkciju jer nas upozorava na potencijalne opasnosti i pomaže nam da preduzmemo korake za samoočuvanje. Međutim, preterana i konstantna uplašenost može negativno uticati na kvalitet našeg života, i može biti znak anksioznih poremećaja koji bi mogli da zahtevaju stručnu pomoć.

Komentari