Uprkos značenje

Reč "uprkos" koristi se u srpskom jeziku kao prilik za izražavanje suprotnosti, otpora ili kontrasta između dve situacije, činjenice ili događaja. Njegova funkcija je da naglasi da se nešto desilo ili postoji bez obzira na neki prepreku ili očekivanu smetnju. Može se uporediti sa engleskom rečju "despite" ili "in spite of". Na primer: 1. Uprkos lošem vremenu, odlučili smo da krenemo na planinarenje. (Iako je vreme bilo loše, to nas nije sprečilo da krenemo na planinarenje.) 2. On je postigao sjajan uspeh uprkos svim preprekama. (Postigao je uspeh bez obzira na sve prepreke koje su mu stajale na putu.) Reč "uprkos" često daje dodatnu težinu i značaj rečenici jer ističe napor, odlučnost, ili neočekivani obrt u situaciji. Koristi se da pokaže tvrdoglavost, upornost ili jednostavno činjenicu da se nešto desilo u suprotnosti sa negativnim očekivanjima ili uslovima.

Komentari