Urazumiti značenje

Urazumiti je glagol u srpskom jeziku koji znači podstaći nekoga da postane razuman, odnosno da razmišlja i deluje na racionalan način. U širem smislu, urazumiti nekoga znači pomoći mu da shvati određene činjenice ili situacije i da prema njima postupi mudro i promišljeno. Na primer, kada pokušavaš da urazumiš nekoga ko planira da napravi lošu odluku, ti mu argumentovano iznosiš svoje stavove i objašnjavaš potencijalne posledice te odluke, nadajući se da će ta osoba promeniti mišljenje i doneti bolju odluku. Glagol urazumiti se često koristi u kontekstu kada osoba deluje impulzivno, nepromišljeno ili emocijama vođena, a ti želiš da ona vidi logičnu i racionalnu stranu situacije. Rečenica koja bi ilustrovala upotrebu ovog glagola mogla bi biti: "Pokušao sam da ga urazumim da ne odustane od studija, jer bi to moglo negativno uticati na njegovu budućnost."

Komentari