Utoliti značenje

Reč "utoliti" u srpskom jeziku označava čin zadovoljavanja ili gašenja neke potrebe ili želje, najčešće u kontekstu fizioloških potreba kao što su glad i žeđ. Kada kažemo da je neko utolio glad ili žeđ, znači da je ta osoba pojela ili popila dovoljno da više ne oseća glad ili žeđ. Razne potrebe mogu biti utoljene, ne samo fiziološke. Na primer, metaforički, ljudi mogu utoliti svoju znatiželju čitanjem knjige ili traženjem informacija, ili mogu utoliti svoje emocionalne potrebe kroz razgovor sa prijateljima ili porodicom. Primeri upotrebe reči "utoliti" uključuju: - "Popio je čašu vode da utoli žeđ." - "Nakon dugog dana rada, jedva je čekala da se vrati kući i utoli glad." - "Čitanjem knjige o astronomiji, utolio je svoju radoznalost o svemiru." Ova reč se koristi u različitim kontekstima, ali uvek nosi značenje zadovoljavanja neke potrebe ili želje.

Komentari