Uvažen značenje

Reč "uvažen" u srpskom jeziku znači poštovan, cenjen ili priznat. Koristi se da označi nekoga ko ima visok ugled ili autoritet u određenoj oblasti, ili koji je stekao veliko poštovanje društva zbog svojih aktivnosti, znanja, doprinosa ili osobina. Na primer, mogli bismo reći "uvaženi profesor" za nekoga ko je stekao veliki ugled i poštovanje među studentima i kolegama zbog svojih akademskih postignuća. Slično tome, "uvaženi građanin" može biti neko ko je značajno doprineo zajednici kroz svoj rad, dobročinstva ili druge vrste angažmana. Reč se često koristi u formalnim ili svečanim kontekstima, posebno u obraćanjima i pisanju, kako bi se izrazilo poštovanje prema osobi na koju se odnosi.

Komentari