Venralno značenje

Reč "ventralno" dolazi od latinske reči "ventralis" koja se odnosi na trbuh ili stomak. U anatomiji, termin "ventralno" koristi se za opisivanje položaja ili lokacije nečega u odnosu na telo kao celinu. Tačnije, "ventralno" označava deo tela koji je okrenut prema napred ili prema trbušnoj strani. Na primer, kod ljudi ventralna strana tela uključuje prednju površinu tela, kao što su grudi, stomak i lice. S druge strane, suprotan termin je "dorzalno", koji se odnosi na zadnju stranu tela, odnosno leđa. Dakle, ako lekar kaže da se nešto nalazi na ventralnoj strani, to znači da se nalazi na prednjoj strani tela, odnosno na strani koja je bliža stomaku.

Komentari