Viceban značenje

Reč "viceban" potiče iz kombinacije latinske reči "vice", što znači "zamenik", i mađarske reči "bán", koja označava upravitelja ili guvernera. Dakle, viceban je zamenik bana, odnosno osoba koja preuzima dužnosti i odgovornosti bana u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja svoje dužnosti. U istorijskom kontekstu, ban je bio titula koja se koristila u raznim delovima Srednje i Jugositočne Evrope, posebno u Mađarskoj, Hrvatskoj i Bosni. Ban je imao ulogu upravitelja određene teritorije, često s vojnom i administrativnom nadležnošću. Viceban bi stoga bio njegova desna ruka, neko ko bi ga zamenio u slučaju potrebe, ali bi generalno imao manju moć i autoritet nego sam ban. Ova titula je danas uglavnom istorijskog značaja i ne koristi se u savremenim političkim strukturama. Međutim, razumevanje ovakvih termina pomaže u boljem shvatanju organizacije vlasti i društvenih struktura u srednjovekovnim i ranonovovekovnim društvima na Balkanskom poluostrvu.

Komentari