Vice versa značenje

"Vice versa" je latinska fraza koja se koristi u mnogim jezicima, uključujući srpski. Ova fraza doslovno znači "sa promenjenim redom" ili "obrnuto". Koristi se kada želimo da potvrdimo da se nešto što smo prethodno naveli može podjednako primeniti i u obrnutom redosledu. Na primer, ako kažemo "Mama voli tatu i vice versa", to znači da i tata voli mamu. Fraza "vice versa" se koristi da bismo izbegli ponavljanje cele rečenice, ali samo kada je jasno šta bi ta obrnuta situacija bila. Ova fraza se često koristi u književnom i formalnom govoru ili pisanju.

Komentari