Vijađa značenje

"Vijađa" je srpski sleng i koristi se u kontekstu gledanja ili vidjenja nekoga ili nečega. Izraz je najčešće povezan sa čestim susretima ili uočavanjem određene osobe, stvari ili događaja. Na primer, "vijam ga svaki dan u teretani" značilo bi "viđam ga svaki dan u teretani". Izraz "vijađa" je u neformalnom govoru i nije standardno priznat u srpskohrvatskom jeziku.

Komentari