Vokacija značenje

Vokacija je latinska reč koja se odnosi na poziv ili sklonost prema određenoj delatnosti, poslu ili profesiji. Vokacija je nešto što nas prirodno privlači ili za čime osećamo jaku strast. Često se odnosi na prirodne talente ili sposobnosti koje neko ima i želju da se te sposobnosti koriste na određeni način. Neko može imati vokaciju za umetnost, nauku, socijalni rad, medicinu, sport ili bilo koju drugu oblast. Ideja je da vokacija nije samo posao kojim se neko bavi, već nešto što zaista voli da radi i u čemu nalazi lično zadovoljstvo i ispunjenje. Vokacija je od suštinskog značaja u životu pojedinca, jer kada se vokacija odredi, pojedinac može raditi na poslovima u koje unosi ljubav i posvećenost, a ne samo da obavlja dnevne poslove iz nužde ili obaveze. Važno je napomenuti da je vokacija nešto što se ne otkriva uvek brzo ili lako, nekada je potrebno vreme da bi pojedinac otkrio svoju pravu strast ili talente koje poseduje.

Komentari