Vranolik značenje

Reč "vranolik" je sastavljena od dva dela: "vrana" i sufiksa "-lik". "Vrana" se odnosi na pticu iz porodice Corvidae, koja je poznata po svojoj crnoj boji perja. Sufiks "-lik" se u srpskom jeziku koristi da označi sličnost ili osobinu koja podseća na nešto. Dakle, "vranolik" se može prevesti kao "poput vrane" ili "sličan vrani". Najčešće se koristi da opiše nešto što ima karakteristike koje podsećaju na vranu, bilo po boji, izgledu, ili nekoj drugoj osobini. Na primer, možemo reći da neko ima "vranoliku kosu" ako je njegova kosa crna i sjajna poput perja vrane.

Komentari