Xantoma značenje

Xantoma je stanje karakterizovano nakupljanjem masnoće ispod kože u vidu žutih, čvrstih izraslina. Ove izrasline su obično bezopasne i uglavnom se javljaju na zglobovima kao što su lakat, koleno ili Ahilova tetiva. Postoje različiti tipovi xantoma, a najčešći je onaj povezan sa povišenim nivoom holesterola u krvi. Xantomi mogu biti posledica genetskih poremećaja metabolizma lipida, kao i drugih zdravstvenih stanja kao što su dijabetes, hipotiroidizam ili bolest jetre. Ponekad se xantomi mogu pojaviti i bez jasnog razloga. Lečenje xantoma obično uključuje promene u ishrani, fizičku aktivnost i lekove za regulisanje nivoa holesterola. Važno je obratiti se lekaru ako primetite izbijanje xantoma kako bi se utvrdio uzrok i odredio odgovarajući tretman.

Komentari