X-axis značenje

X-osa je jedna od dve osnovne ose koje se koriste u dvodimenzionalnom koordinatnom sistemu. Predstavlja vodoravnu liniju koja se proteže po horizontalnoj ravni. Na X-osi se označavaju vrednosti nezavisne promenljive ili horizontalne komponente, dok se na Y-osi označavaju vrednosti zavisne promenljive ili vertikalne komponente. X-osa se obično naziva i vodoravna osa koordinatnog sistema, a ovde se označavaju tačke u prostoru. Na primer, ako imamo koordinatni sistem u kome se X-osa proteže od levo ka desno, tačka sa koordinatama (5,0) biće na X-osi na rastojanju od 5 jedinica od početka koordinatnog sistema.

Komentari