Xenolith značenje

Xenolit je stena koja se formira u unutrašnjosti vulkana ili magmatskih masa, a koja se kasnije transportuje u okolnu litosferu. Ova stena se razlikuje od okolnog materijala po sastavu, mineralima ili strukturi. Xenoliti mogu biti različitih veličina, od sitnih čestica do velikih komada stena. Kada magmatska masa prolazi kroz Zemljinu litosferu, može pokupiti komadiće stene i transportovati ih zajedno sa sobom. Ovi xenoliti se mogu zadržati u kamenoj masi vulkana i na taj način pomoći geolozima da bolje razumeju geološke procese koji su se dešavali u prošlosti. Prisustvo xenolita može dati ključne informacije o dubinama i sastavu Zemljine litosfere, kao i o materijalima koji se nalaze duboko ispod površine. Iz tog razloga, proučavanje xenolita je važno za razumevanje geoloških procesa i istorije formiranja planete Zemlje.

Komentari