Xerography značenje

Xerografija je tehnologija koja se koristi za reprodukciju dokumenata ili slika korišćenjem elektrostatičkog procesa. Ovaj postupak se obično koristi u fotokopir mašinama ili štampačima. Proces xerografije se sastoji od nekoliko koraka. Prvo, fotosenzitivna površina, obično toner ili fotoosjetljiv sloj na papiru, napaja se elektrostatički. Zatim se površina osvjetljava svetlosnim snopom koji prati šablon originalnog dokumenta. Delovi površine koji su izloženi svetlu postaju provodljivi, dok oni koji su u senci ostaju naelektrisani. Nakon toga, toner se nanosi na površinu koja je osvijetljena i koja je postala provodljiva. Toner je fini prah koji sadrži pigment za bojenje. Na elektrostatički napunjenu površinu, toner se elektrostatički privlači samo na delove koji su postali provodljivi, stvarajući otisak originalnog dokumenta na fotosenzitivnoj površini. Konačno, toner se prenosi na papir i fiksira toplotom kako bi se sigurno učvrstio. Na taj način, xerografija omogućava brzo i precizno reprodukovanje dokumenata sa visokim kvalitetom.

Komentari