Yoga značenje

Reč "yoga" potiče iz sanskritskog jezika i u osnovi znači "jedinstvo" ili "sjedinjenje." Yoga je drevna praksa koja kombinuje fizičke položaje (asane), disanje (pranayama) i meditaciju (dhyana) kako bi se postigao sklad tela, uma i duha. Nastala je u Indiji pre nekoliko hiljada godina kao deo filozofskog i duhovnog sistema, a njen cilj je postizanje unutrašnjeg mira, samospoznaje i duhovnog prosvetljenja. Postoji mnogo različitih stilova i škola yoge, od kojih svaki pruža različite metode i tehnike za postizanje tog jedinstva: 1. **Hatha Yoga:** Fokusira se na fizičke položaje i disanje, idealna je za početnike. 2. **Vinyasa Yoga:** Dinamičnija praksa koja uključuje fluidne pokrete i sekvence. 3. **Ashtanga Yoga:** Rigorozna i strukturisana praksa sa šest različitih serija položaja. 4. **Bikram Yoga:** Izvodi se u zagrejanim prostorijama sa specifičnim nizom od 26 položaja. 5. **Iyengar Yoga:** Koristi rekvizite poput blokova i traka za precizno poravnanje tela. 6. **Kundalini Yoga:** Usmerena na buđenje energije koja se, prema verovanju, nalazi na bazi kičme. 7. **Yin Yoga:** Sporija praksa koja se zadržava na dugim, pasivnim istezanjima. Prakse yoge nisu ograničene samo na fizičko vežbanje; one uključuju etičke principe (yamas i niyamas), tehnike disanja (pranayama), povlačenje čula (pratyahara), koncentraciju (dharana), meditaciju (dhyana) i konačno stanje potpunog jedinstva i prosvetljenja (samadhi). Yoga je priznata širom sveta zbog svojih mnogobrojnih koristi, uključujući poboljšanje fleksibilnosti, snage, balansa, mentalne jasnoće, emocionalne stabilnosti i opšteg zdravlja. Praksa yoge može biti prilagođena individualnim potrebama i može imati terapijski efekat u lečenju različitih zdravstvenih stanja, kako fizičkih tako i mentalnih.

Komentari