Zadrtost značenje

Zadrtost je pojam koji se koristi da opiše čvrsto, krajnje nefleksibilno pridržavanje određenih stavova, uverenja ili načina ponašanja. Osoba koja je zadrt često pokazuje otpornost prema promenama, novim idejama ili različitim mišljenjima. Ovakva osoba može biti zatvorena za dijalog i težiti da odbacuje sve što ne odgovara njenim uverenjima. Na primer, zadrtost se može manifestovati u različitim oblastima života, kao što su politika, religija, socijalne norme ili lične vrednosti. Osoba može biti nepopustljiva i ne željna da sasluša druge ili da razmotri alternativne poglede i rešenja. Zadatost često ima negativnu konotaciju jer podrazumeva tvrdoću, netoleranciju i manjak otvorenosti, što može otežati međuljudsku komunikaciju i saradnju. Ovaj termin se često koristi u kontekstu kritike i obično ima za cilj da ukaže na potrebu za većom otvorenošću i prilagodljivošću u komunikaciji i delovanju.

Komentari