životinja značenje

Životinja je višećelijski organizam koji spada u Kraljevstvo Animalia, jedno od osnovnih kraljevstava biologije. Životinje se razlikuju od drugih organizama po svojim karakteristikama: većina njih je pokretna, heterotrofna (što znači da se hrane drugim organizmima), i obično reproduktuju polno. Životinje su izuzetno raznolike i mogu se naći u najrazličitijim sredinama na Zemlji, od okeana do pustinja, od tropskih prašuma do arktičkih tundra. One obuhvataju brojne grupe, uključujući sisare, ptice, ribe, vodozemce, gmizavce, insekte i mnoge druge. Jedna od ključnih karakteristika životinja je njihova složena organizacija tela. Većina životinja ima razvijene organske sisteme kao što su nervni, probavni i cirkulatorni sistemi, koji im omogućavaju da uspešno obavljaju različite funkcije potrebne za preživljavanje. Nervni sistem kod mnogih životinja omogućava im da reaguju na okolinu, uređujući složena ponašanja kroz procesiranje informacija. Kretanje je još jedna karakteristika koja omogućava životinjama da traže hranu, beže od predatora, ili traže partnere za razmnožavanje. Životinje igraju ključne uloge u ekosistemima jer često funkcionišu kao herbivori, karnivori, omnivori ili detritivori, svaki sa specifičnom uloženom u prehrambenom lancu. Oni su takođe veoma važni za ljude zbog svoje uloge u poljoprivredi, kao kućni ljubimci, i zbog svojih potencijalnih medicinskih ili istraživačkih vrednosti. Ukratko, "životinja" je termin koji obuhvata široku grupu organizama sa zajedničkim osobinama koje ih razlikuju od drugih oblika života, a čine ih neodvojivim delom biosfere i života na Zemlji uopšte.

Komentari